Rekenblad met invulvelden, resultaten dienen bevestigd door een offerte vanuit Fysim.

 

Toelichting:

Opgave van richttarieven per uur (op regie, exclusief BTW*** )

Gelieve in rekening te nemen dat je met een 3D parametrisch systeem sneller tot het gewenste resultaat komt, met minder ontwerpfouten, alsook vlottere aanmaak van afgeleide producten.

3D parametrische ontwerpen met 2D tekeningen, stuklijsten, eventuele productiefiles zoals plaat ontvouwingen,… .

75,00€ rechtstreeks of 90,00€* via tussenbedrijf ** van uw keuze.

=> Tekenaar/Ontwerper eenvoudige opdrachten

=> Digitaliseren bestaande ontwerpen as-is

______________________________________________________

85,00€ rechtstreeks of 100,00€* via tussenbedrijf ** van uw keuze.

=> Tekenaar/Ontwerper afgeleide engineering opdrachten

=> Ontwerpen nieuwe gemiddelde opdracht

______________________________________________________

95,00€ rechtstreeks of 110,00€* via tussenbedrijf ** van uw keuze.

=> Tekenaar/Ontwerper nieuwe engineering opdrachten

=> High-end toepassingen

______________________________________________________

10,00€

=> Gebruik high-end CAD systeem en Licenties (niet separaat van ontwerper)

______________________________________________________

0,50€

=> verplaatsingsvergoeding met wagen per afgelegde km heen en terug, projectmatige opgave mogelijk.

______________________________________________________

Dagprijzen, exclusief verplaatsing en hard- en software:

=> vanaf 600,00€ tot 760,00€ rechtstreeks, 800,00€ tot 960,00€* via tussenbedrijf**.

______________________________________________________

Dagprijzen inclusief had- en software, exclusief verplaatsing:

=> vanaf 760,00€ tot 840,00€ rechtstreeks, 960,00€ tot 1040,00€* via tussenbedrijf**.

______________________________________________________

Projectprijzen mogelijk

=> U weet wat de opdracht u kost qua engineering.

=> Duidelijke omschrijving van de engineeringsopdracht nodig.

______________________________________________________

B2B, B2C, zakelijke en particulieren klanten.

 

* werken met een gemiddelde tussenbedrijf (detachering) geeft een indicatieve verhoging van 12,50€/uur,

deze verhoging gaat van 2,00€/uur tot 35,00%

** mits akkoord van de drie betrokken partijen, zijnde, opdrachtgever/tussenbedrijf/opdrachtnemer

*** Nederlandse bedrijven zijn hiervan vrijgesteld, bij een gemiddeld genomen kortlopende opdracht.

Alle tarieven hebben een indicatieve waarde en kunnen wijzigen tgv opdracht verwachtingen, locatie, hoogdringendheid.

 

Geef een reactie