START

Ontwerpen van technische producten aan de hand van functionele omschrijving, eisenpakket, normen, ontwerpregels, fabricage, productie, dit alles afhankelijk van de gewenste aantallen. Van A tot Z, rekening houdend met de levenscyclus van het product op zich, de gebruikte materialen, hun duurzaamheid, veiligheid in al zijn facetten. Dit voor één stuk, een beperkte oplage of massa productie.

Algemeen omschreven, innoverende product ontwikkeling voor diverse sectoren, dit omvat het projectmatig aanreiken van oplossingen, het definiëren van product of proces eisen, alle onderzoeksdaden, ontwikkelingstrajecten, ontwerpstudies in hoofde van projecten, processen of producten, voor zowel fysieke als niet fysieke toepassingen. Dit om zo adequaat mogelijk van idee naar product te gaan, klaar voor manufacturing en verkoop.

Reverse engineering, retrofitten, updaten van bestaande ontwerpen.

Configuraties aanmaken.

BOM en ERP integratie voorbereiding.

Technische Product Documentatie, met technische tekeningen, datasheets, diagramma’s, werkinstructies, … .