VEREISTEN

Een specificatie document (SD) is een document dat alle eisen en wensen bevat.

Het is geschreven om mensen in staat te stellen te begrijpen wat een product , systeem, uiteindelijke situatie moet doen / zijn.

Over het algemeen wordt vermeden te anticiperen of te definiëren hoe het product / systeem / uiteindelijke oplossing het zal doen.

Ontwerpers en ingenieurs zullen hun deskundigheid gebruiken om de optimale oplossing voor de eisen te bieden.

STATUS:

TBI

TBC

TBD

GRADATIE:

MOET HEBBEN

ZOU MOETEN HEBBEN