PRODUCT ONTWERP

Van idee naar product, van concept naar einde gebruik.

Product ontwikkeling is vandaag een allesomvattende activiteit.

De gebruiker wordt hierbij centraal geplaatst, wat af te toe tot onnodige complexe ontwerpen kan leiden.

Als men naar de ‘vorm voor functie’ benadering gaat zitten we met een design product, hetgeen daarom niet altijd volledig circulair is, maar zeker ook de gevraagde functies zal vervullen.

Als men de ‘functie voor vorm’ benadering gebruikt dan zitten we goed qua functionele eisen maar heeft men mogelijks een meer industrieel ontwerp als eindproduct, dat evengoed alle gevraagde functies vervuld, maar mogelijks wat minder esthetisch kan zijn.

Het circulair ontwerpen heeft hierbij een bijzonder plaats. Materialen, gebruikt in nieuwe ontworpen producten dienen maximaal herbruikbaar te zijn, dit met een zo klein mogelijk CO2 voetafdruk. Zelfs ook de mogelijkheid te ondersteunen om componenten, halffabricaten of onderdelen, al dan niet separaat te hergebruiken in een nieuwe of andere toepassing.

Keuze van materialen is steeds bepalend naar sterkte en fysieke afmetingen, alsook de basis voor een duurzaam ontwerp.

Het verder verduurzamen geschied dan weer door de juiste oppervlakte behandeling, waarbij de processtappen en een accurate uitvoering doorslaggevend zijn in het eindresultaat en gebruiksduur.

Verder het integreren van smart technologies is een bijna verplichte overweging. Bijna alle producten klein of groot lenen zich tot integratie van micro computers, sensoren of actoren.

Dit alles maakt het uitdagend om een nieuw product ‘KISS’ te ontwerpen, dit met zo weinig mogelijk onderdelen.

Het hoeft geen betoog dat de gewenste aantallen van het product bij aanvang van het project gekend moeten zijn, dit kan een beperkte, middelmatige of grote reeksproductie inhouden. Voor elk van deze grootordes kunnen mogelijks andere ontwerpen bepaald worden die op zich een mogelijks andere productie methode vereisen.

Het ontwerp zodanig designen, dat het meerdere leveranciers, van eenzelfde component of onderdeel, kan ondersteunen, op deze manier heeft de inkoper meer armslag om de juiste componenten tegen de juiste prijs op het juiste moment aan te kopen. Hiertoe trachten we steeds waar mogelijk 3 toeleveranciers te definiëren, en zorgen steeds voor een volledige documentatie ervan.