ENGINEERING

Engineering houdt verband met het ontwikkelen, bedenken en ontwerpen van technische systemen en producten. Daarbij wordt technische kennis, natuurkunde en wiskunde toegepast. Machines en constructies hebben een bepaald nut of een bepaalde toepassing. Daarom zijn er eisen aan de kwaliteit en veiligheid van deze ontwerpen gesteld.

Hierbij volgen we steeds een gedefinieerd traject van productontwikkeling volgens het V-model.

Bij nieuwe ontwikkelingen of grotere projecten bekijken we steeds de diverse mogelijke oplossingen volgens een morphologische kaart, zodanig kunnen we steeds snel terugvallen op de diverse afwegingen van de bouwstenen, de diverse combinaties of bomen en de uiteindelijke gekozen oplossing.

Fysim BV werkt met CAE tools zoals Creo parametric alsook design, met hierbij de mogelijkheid om in het Lineaire belasting gebied FEA uit te voeren. Zodanig kunnen we aantonen dat het ontwerp structureel qua sterkte deugd, dit bij diverse mogelijke gesimuleerde belasting gevallen. Ontwerpen worden steeds onderbouwd met enkele elementaire handcalculaties.

Het traject is allesomvattend van A tot Z, niet alleen verticaal maar waar nodig ook horizontaal.