TECHNISCHE TEKENINGEN

Basis Technisch tekenen naar werkplaatstekening toe.

Hierbij gebruiken we de handboeken en werkmap van CRITTO, voluit Commissie Ruimtelijk Inzicht Technisch Tekenen en Ontwerpen, ie-net ingenieursvereniging vzw. Hun lesmateriaal is conform hedendaagse normeringen en op maat van de cursist. Dit materiaal komt rechtstreeks van hun diensten uit, en maakt deel uit van de reserveringskosten (RK). Alle uitgaven zijn Nederlandstalig.

WAAR: Lessen worden fysiek gegeven bij Fysim BV, of in de nabijheid ervan, dit in beperkte groepen.

OPZET: Cursus wordt gegeven met het oogpunt om de basis aan te leren van technisch tekenen, specifiek naar maakindustrie zoals metaalbewerking. Cursussen staan open voor elkeen, verwacht wordt dat er steeds een vorige onderliggende opleiding gevolgd is, of dat men al een eerste ervaring met technisch tekenen heeft genoten. Starters vangen aan met F90, dan F100 en vervolgens F301. Sommige delen worden dan herhaald, maar dan sneller of andere zelfs diepgaander, afhankelijk het onderwerp. 

HOE: Elk opleidingsmoment duurt 50 minuten, met 10 minuten break, dit in twee blokken van 4 uur. Zaterdag cursus start voormiddag om 8.30u tot 12.30u en namiddag sessie 13.30u tot 17.30u. Mocht de opleidingsrooster een hele dag omvatten dan kan men s’morgens een broodje kiezen voor op de middag. Koffie, thee en water staan steeds klaar, ongeacht welke sessie.

WAT NIET: Dit betreft géén opleiding tot kunstzinnige handschetsen of een PC opleiding.

WAT WEL: Dit is terug old school, back to basic, zonder Chinese inkt, maar met potlood en gom.

VOOR WIE: Voor elkeen die zich wenst te verdiepen in technisch tekenen, dit vanaf 16 jaar tot senior, ingeval jonger dan 18 jaar, schriftelijke toestemming van ouders nodig.

WAT LEVERT HET U OP: Het levert u betere inzichten in tekeninglezen op, waarvoor u een aanwezigheidsattest verkrijgt.

WAT LEVERT HET U NIET OP: Deze opleiding komt niet in aanmerking voor enige compensatie of andere regeling.

WAT WORDT ER VAN U VERWACHT: Het is een opleiding weg van het PC scherm, eentje waar je jezelf voor dient te motiveren en opdrachten uitvoeren, sommige oefeningen doen we tijdens de opleiding, andere kan je zelf in je eigen tijd uitvoeren, en zijn meestal herhalings- of uitbreidingsoefeningen.

Verder aangevuld met eigen materiaal opgebouwd uit 30 jaar technisch tekenen bij 45 diverse bedrijven, actief in hun eigen expertise veld.

BETALING: de reserveringskost dient betaald bij inschrijving, en is een niet terugbetaalbare prijs, de resterende opleidingsvergoeding wel. Opleidingsbedrag bedraagt 100,00€ per opleidingsblok van 4 uur, exclusief de reserveringskost. Het opleidingsbedrag dient  ten laatste 8 kalenderdagen voor aanvang betaald. Niet betaalde plaatsen komen zo nog ter beschikking van mogelijke andere gegadigden. In het scenario van onvoldoende gegadigden worden alle ontvangen bedragen terug betaald, dus ook de reserveringskost.

Bij interesse stuur gerust een e-mail naar info@fysim.be

 

INTERESSE: Stuur gerust een e-mail naar info@fysim.be met vermelding F90/F91 en je volledige naam en telefoonnummer (GSM). Bij voldoende gegadigden bedraagt de reservering kost je 50,00€; en de opleidingskost 200,00€ voor deze dag, dit geeft een totaal van 250,00€ voor deze module F90/F91.

_____________________________________________________________________________________________________

F90.  Ruimtelijk inzicht

Omvattende: Technologische ontwikkeling – Aanzichten aanleren – Schetsen – Inzicht – Tekening lezen – Aanzichten vervolledigen – perspectief vervolledigen – integratie

F91. Oefeningen F90
=> RK 50,00€
=> Opleidingsbedrag 200,00€

 

____________________________________________________________________________________________________________________
F100. Technisch tekenen als communicatiemiddel

1G-1L-BS

Omvattende: Waarom – gereedschappen – normschrift – lijnsoorten – perspectieven – aanzichten – Europese projectie – aanzichten – maataanduiding – ontvouwing – tekeninglezen.

F101. Verbredings- of Verdiepingsoefeningen op de werkmap F100

1G-1L-BS

=> RK 50,00€

_____________________________________________________________________________________________________

F301. Mechanica

2G-BSO-TSO

Omvattende: Schetsen – Lijnen – Normschrift – Formaten – Schaal – Ruimtelijke voorstelling – Aanzichten – Maataanduiding – Doorsneden & Methode – Schroefdraden – Toleranties – Aanduidingen van materialen – Meetkundige constructies – Projectietekenen – Samengestelde oefeningen.

=> RK 75,00€

_____________________________________________________________________________________________________

Tekeninglezen

Titelhoek en vermeldingen

Toleranties

Stuklijsten

Ruimtelijk inzicht

Illustraties

Waarom?