Externe hulp

Fysim BV is zich bewust van de totale investeringskost bij nieuwe of bestaande ontwerpen. Daartoe werken we waar mogelijk samen met een derde partij, enkel wanneer de opdrachtgever zich hier mee akkoord verklaart.

Deze partij wordt ingeschakeld voor regulier engineeringswerk, afgeleide E-M producten, alsook het bijhorende detailwerk naar een volledige technische product documentatie toe. De gehanteerde taal wordt dan wel Engels.