HUMAN RESOURCES

Inschatting noodwendigheden project

Personeelsmatrix huidige situatie

Opleidingen naar de veranderende functies, en doorgroei mogelijkheden of nuttige interesses

Traject interim, tijdelijk of vast neerschrijven. Aftoetsen duurtijd project, tijdelijk of lange/onbepaalde duur

In-house of outsourcing activiteit i.f.v. de in te vullen job

Neerschrijven functie omschrijving voor vacante posities, steeds met meerdere activiteiten en gekende standaard vermeldingen naar flexibiliteit.

Géén specifieke gedetailleerde functieomschrijving voor één job, dit leidt enkel tot frustraties voor elkeen.

Zeker in-house kenbaar maken, dus intern navragen of uithangen.

Mogelijks andere vrijgekomen functie, na interne invulling, neerschrijven, deze wordt zowel intern als extern gepubliceerd.

Bespreking raamovereenkomsten intermediairs

Evaluatie kandidaten, aan de hand van een eerste gesprek, ook al heeft een mogelijke intermediair dit ook al gedaan. Nadien een gedetailleerde bespreking naar de in te vullen functie, desgevallend een kleine test uitvoeren, bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht of een bepaalde handeling.

Géén discriminatie, géén onderscheid naar valide of minder valide personen, naar godsdienst of levensovertuiging, naar politieke overtuiging, naar geaardheid, naar huidskleur of ras, … .

Evaluatie of er bepaalde hulpmiddelen nodig zijn om mogelijks tegemoet te komen aan bepaalde noodwendigheden ten gevolge van de kandidaat, bijvoorbeeld:

Ergonomisch, een stelling of opstap bij iemand met een klein postuur, een aangepaste muis of    klavier bij een persoon met een handprothese.

Toegankelijkheid van de werkplaatsen naar mindervalide personen in een rolstoel.

Mogelijks toegangsdeuren breder maken of doorgangen vrij van hindernissen maken.

Keuken en werkplaats aanpassen zodanig deze rolstoel vriendelijk is.

Sanitaire ruimte dient hierbij niet vergeten te worden.

Aangepast scherm of zelfs braille toetsenbord bij mogelijke visuele beperkingen

Bij aanvang personeel instructies en regelgeving doornemen, alsook aanvraag en verwerking afwezigheden, rondleiding geven doorheen het gebouw en werkplaats, met duidelijke vermelding van nood procedures en nood uitgangen.

Instructies en begeleider of peter figuur

Tussentijdse evaluatie

WIP ….