Enterprise Resource Programma

ERP integratie

Bepalen van workflow, parameters, benodigde documenten, machines, personeel, ruimte, planning, logistiek, magazijn, … . Dit zodanig er vlot offertes, orders, werkopdrachten, bestellingen, facturaties, calibraties, onderhoud, audits, rapportages, … kunnen uitgevoerd worden.

Hiertoe dient eerst in beeld gebracht te worden wat de bestaande situatie is en wat er al gehanteerd wordt. Gevolgd door het opmaken van de diverse workflows. Bekijken welke de benodigde, wettelijke en eigen werking, documenten vereist zijn. Mochten er al ontwerp of stock programma’s aanwezig zijn, bekijken hoe deze kunnen overgezet worden naar het nieuwe systeem. Bij ontwerp pakketen nakijken welke parameters vlot uitgewisseld kunnen worden met het ERP pakket. Bij bestaande magazijn/stock beheer programma’s is het aanbevolen om deze vanuit de nieuwe ERP toepassing te beheren, in combinatie met labelprinter, handscanner.

Vanuit het ontwerp kan een stuklijst met het ERP pakket  gedeeld worden, alsook de benodigde data, zoals technische tekeningen, snijplannen, samenstellingen en werk illustraties. De artikelen worden ingevoerd in het magazijnbeheer, alsook de benodigde datasheets, werk-, veiligheids- en opslaginstructies, alsook houdbaarheidsdatum en minimaal bestel- en stockaantal. Het artikelbeheer zorgt voor een juiste werkopdracht om de vereiste artikelen klaar te zetten voor een project. Werkuren kunnen gelogd worden op het project, dit ook voor alle werknemers betrokken in dit project … . De status van een project kan eenvoudig door middel van rapportage of dashboard verkregen worden. Ook de historiek van projecten, producten, artikelen, werknemers, betrokken werknemers, externen, … , kan geraadpleegd worden.

Als we deze data samen leggen met bijvoorbeeld data verkregen vanuit monitoring tools dan kunnen hier lessen uit getrokken worden. Monitoring kan bestaan uit proces sensoren qua temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid, luchtdruk, toestand van deuren en poorten, ventilatie, … .