MATERIALEN

Hierbij zijn er diverse materialen, ijzerhoudende en niet ijzerhoudende.

Volgens classificatie zijn er metalen en legeringen, keramiek, polymeren, composieten, halfgeleiders, biomaterialen en smart materialen, alsook hout.

Allen hebben hun specifieke eigenschappen.

Verder kan je algemeen een opdeling maken naar gebruik, plaatmateriaal, bevestigingsmateriaal,…

Legering: selectie naargelang het toepassingsveld

Compatibiliteit: galvanische corrosie

Thermisch: uitzettingscoëfficient

Gewicht: licht en sterk construeren

Dikte: Minimale afmeting vereist om productieproces toe te laten, bijvoorbeeld lassen

Productietechnieken: processtappen naar bewerkingen toe, workflow definiëren

Oppervlaktebehandeling: ideale processen bepalen en bestendigen

Niet exotisch: tenzij noodzakelijk en verantwoord

Combinatie van bovenstaande, zodanig je een duurzaam product verkrijgt, en wat circulair dient te zijn.