Fondsenwerving

Naast de hoofdactiviteiten van Fysim op het gebied van industrieel ontwerp, ontwerpen we vooral projecten/producten met diversiteit in ons achterhoofd.

Bijvoorbeeld speciaal gebouwde voertuigen, gespecialiseerd verpleegbed of zelfs apparatuur voor vision therapie.

Verder gaan naar een volgend menselijk divers project is alleen mogelijk door fondsenwerving.

Daarom accepteren wij donaties voor een specifiek doel of doel door u gedefinieerd/voorgesteld.

Als er geen beperkingen zijn, zullen wij uw voorstel in overweging nemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om uw voorstel te bespreken.

Graag gaan we in gesprek over gesubsidieerde projecten, nieuwe innovatieve toepassingen of nog openstaande vraagstukken die om een specifieke oplossing vragen.

Van concept tot product.