“Fysim” merk => Fysim BV

In de maand april zijn de nodige acties ondernomen om mijn huidige activiteiten, aangevuld met andere, onder te gaan brengen in een vennootschap, dit als een Besloten Vennootschap. De oprichtingsakte is betekend bij de notaris op 19 april 2022, te Mechelen.