Volgens NACE code (KBO)

Gelet op de locatie van Fysim BV, de aanwezige ervaring, de kennis, de mogelijke samenwerkingen, komen we tot volgende lijst van activiteiten, opgedeeld in secties, afdelingen, groepen en klassen.

Startende vanaf kennismaking en informatie. Gevolgd door communicatie en administratie.  Aansluitend bepaling van de vereisten, verzuchtingen of noden van de klant. Bevestiging van de gewenste activiteiten, zodanig er een duidelijk beeld is van de verwachtingen.

Dit naar:

Specifieke indeling naar gerichte activiteiten, zoals wetenschappelijk en technische activiteiten, industrie en landbouw, bosbouw en visserij, alsook onderwijs.

Deze wordt verder verfijnd met:

Vervaardigen, assemblage, reparatie en installatie van producten van metaal, machines, apparaten, werktuigen, motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers. Alsook activiteiten in andere industrieën, technische architect en ingenieurs, het technisch testen en toetsen van diverse producten, processen en projecten.

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.