Precisie landbouw

Wens je je tractor uit te breiden met een nauwkeurige automatische besturingskit, gebaseerd op 4G en RTK signaal. Hiermee bekom je een nauwkeurigheid van ongeveer 2 cm, zijnde +/- 1 cm.  Je kan je traject data opslaan, overzetten naar een volgende machine, en nog veel meer. Voor één systeem zit je op een kostprijs van ongeveer 6000,00 € exclusief BTW, installatie, kalibratie , mogelijke app en sim card. Hier kan je in Vlaanderen een subsidie voor ontvangen van 30 procent (via VLIF, zie VLIF-lijst geldig voor de blokperiode 01/04/2022 – 30/06/2022, voor 1 stuk = 1 machine met ontvanger GPS-DGNSS-RTK,  motor op tractorstuur). Hetgeen je een besparing oplevert van 1800,00€, hetgeen resulteert in een aankoopprijs van 4200,00€ exclusief BTW, installatie en kalibratie. Installatie kan een kost van 500,00€ à 750,00€ met zich meebrengen. Hetgeen je totale kost na VLIF tussenkomst dan op 4700,00€ tot 4950,00€ brengt, zonder installatie 4200,00€ exclusief BTW, transport en transport verzekering hierop, er zijn voldoende duidelijk installatie video’s  terug te vinden, alsook meegeleverde documentatie. Installatie kan mits vergoeding op je boerderij, ingeval dicht bij onze vestiging op ons adres na afspraak. In beide mogelijkheden, voorkeur voor zaterdag, andere dagen zijn bespreekbaar.

Levertijden, mogelijks tot 6 weken, zijn vandaag moeilijk in te schatten, maar worden naar best vermogen aangegeven alvorens een reserveringskost te betalen van 50 %, dus 3000,00€ exclusief BTW.

Garantie periode van 1 jaar met uitzondering van kabels en connectoren op het systeem. Ervaring leert dat zeker de kabels het hard kunnen te verduren krijgen, vandaar.

Wettelijk dient er nog steeds een chauffeur achter het stuurwiel te zitten, die indien nodig nog steeds manueel kan ingrijpen. Het zijn géén bedieningssets om autonoom rijden toe te laten !

Bij een voldoende groot bewerkingsareaal is dit snel terugverdiend. Ingeval kleinere percelen komt het voordeel van precisie, opslag, documentatie, hergebruik van traject data tot zijn recht, en zal bijgevolg een sterkte optimalisatie met zich meebrengen in de diverse bewerking van een teelt. Alle opgesomde prijzen zijn budgetprijzen die vandaag al zeker door twee leveranciers kunnen behaald worden. Let wel, niet elke tractor is geschikt om de besturingsmodule op de stuurnaaf te bevestigen. Wil je meer info over de mogelijkheden stuur dan even je contactgegevens en je tractor gegevens door. Daar waar mogelijk vragen we na aan de fabrikant wat de mogelijkheden zijn, en komen terug met een reactie. We kijken uit naar je reactie.

Disclaimer: deze bovenstaande informatie is naar best vermogen overgebracht na talrijke gesprekken met leveranciers, en informatie verzamelen op diverse websites, bijgevolg is deze hier enkel informatief opgegeven. Mogelijke meerkost ten gevolge van  wijzigingen in subsidiebeleid of leveranciersbeleid, alsook het al dan niet verkrijgen van subsidies, hetgeen je zelf dan dient aan te vragen met een investeringsdossier, kunnen niet verhaald worden op Fysim BV, noch Frank Van Parijs persoonlijk.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”13″]