ENGINEERINGS DISCIPLINES

Mechanisch

Elektrisch

Industrieel

Bouw

Studiebureel voor afwerking, bekleding, isolatie, scheidingsmuren, lichte en sterke constructies, … .

Wat doen we wel in het domein van civiele engineering: Ondersteunende activiteiten, welomschreven studiewerk of analyse, technische product documentatie van onderdelen of halffabricaten zijn steeds bespreekbaar.

Wat doen we niet, civiele engineering, zoals het ontwerpen van wegen, bruggen, tunnels, gebouwen, … .

 

Chemisch

Procesinstallaties ontwikkelen als de P&ID, alsook de componenten gedefinieerd zijn.