Geregistreerd Merk Fysim

Waren en diensten

Opgave van de waren en diensten

Kl 7 Spoelmachines voor groenten; Snijmachines voor groenten; Hakmachines voor groenten; Machines voor het verwerken van groenten; Graafmachines en -ploegen [landbouw]; Robotmechanismen voor de landbouw; Sproeiers voor de landbouw; Landbouwsproeimachines; Verstuivers als onderdeel van landbouwkundige machines voor het besproeien van gewassen; Rubberen rupsbanden voor gebruik met rupstrekkers voor landbouwmachines; Rubberen rupsbanden als onderdeel van rupstrekkers voor landbouwmachines; Landbouwmachines; Landbouwwerktuigmachines; Landbouwmachines (Getrokken -); Landbouwmachines voor ploegen; Landbouwmachines voor bemesting; Landbouwwerktuigen op aanhanger; Landbouwmachines voor het zaaien; Landbouwmachines voor het oogsten; Landbouwmachines voor grondbewerking; Landbouwmachines, te weten cultivators; Landbouwmachines voor het maaien van gras; Landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; Landbouwmachines voor het bijeenbrengen van gras; Landbouwwerktuigen, anders dan handgereedschappen; Landbouwwerktuigen (In de grond grijpende delen voor -); Landbouwwerktuigen, anders dan met de hand te bedienen handgereedschappen; Landbouwkundige, grondverzet-, bouw-, olie- en gaswinning en mijnontginningsmachines; Frezen [landbouwwerktuigen]; Joggers [landbouwmachines]; Maaidorsers [landbouwmachines]; Ploegen als landbouwmachines; Zwadmaaiers [landbouwwerktuigen]; Dorsmachines [landbouwwerktuigen]; Oogstmachines [landbouwwerktuigen]; Machines voor landbouwkundige doeleinden; Incorporatoren [landbouwwerktuigen]; Zaadbakken voor landbouwmachines; Spuitlansen als landbouwwerktuigen; Elevatoren voor landbouwkundige doeleinden; Drijfriemen voor landbouwvoertuigen; Spuitrollers als landbouwwerktuigen; Koppelingen voor landbouwwerktuigen; Laadmachines voor landbouwmachines; Rijenzaaimachines [landbouwwerktuigen]; Plantmachines voor landbouwzaden; Aandrijfriemen voor landbouwmachines; Hooipakmachines voor landbouwkundige doeleinden; Verstuivers [machines] voor gebruik in de landbouw voor het sproeien van insecticiden; Verstuivers [machines] voor gebruik in de landbouw voor het sproeien van schimmeldodende middelen; Spuitapparaten [machines] te gebruiken bij landbouw; Oogstmachines [door een tractor getrokken landbouwwerktuigen]; Hooipakmachines [door een tractor getrokken landbouwwerktuigen]; Spuitapparaten [machines] voor gebruik in de landbouw in sproei onkruidverdelgingsmiddelen; Graanpelmachines [door een tractor getrokken landbouwwerktuigen]; Mestverspreiders [door een tractor getrokken landbouwwerktuigen]; Aandrijfriemschijven voor transmissieriemen van landbouwmachines; Breedwerpende zaaimachines [door een tractor getrokken landbouwwerktuig]; Zaaimachines (breedwerpende -) [door een tractor getrokken landbouwwerktuigen]; Tuinbouwmachines; Tuinbouwgereedschappen [machines]; Tuinbouwtractoren voor het maaien van gazons; Spuitlansen als tuinbouwinstrumenten; Spuitrollers als tuinbouwinstrumenten; Machines voor het versnipperen van tuinbouwafval; Transportinrichtingen voor land- en tuinbouwmachines, delen en onderdelen hiervan; Industriële robots; Industriële snijmachines; Industriële mengmachines; Industriële wasmachines; Industriële robots voor metaalbewerking; Industriële robotgestuurde opspanmachines; Industriële robots voor het vormgeven van metaal; Industriële robots voor het vormgeven van glas; Industriële robots voor het vormgeven van hout; Industriële robots voor het vormgeven van plastic materiaal; Persen (Industriële -); Hamers (industriële -) [machines]; Robots (Industriële -) voor de productie-industrie; Robots voor industriële doeleinden [machines]; Robotarmen voor industriële doeleinden; Sorteermachines voor industrieel gebruik; Persen [machines voor industrieel gebruik]; Vibreermachines voor industrieel gebruik; Hooipakmachines voor industriële doeleinden; Transportinrichtingen (Industriële -); Sorteermachines voor de industrie; Versnippermachines voor industrieel gebruik; Snijmachines voor voedsel [industrieel]; Sorteerschuiven [onderdelen van industriële sorteermachines]; Snijmachines voor dimensie-aanpassing voor industriële doeleinden.
Kl 41 Het geven van cursussen met betrekking tot administratieve training; Voorbereiding, uitvoering en organisatie van workshops [training]; Organiseren en houden van seminars en workshops [training]; Het organiseren en houden van lezingen voor trainingsdoeleinden; Advisering met betrekking tot opleiding en training van leidinggevend personeel en ander personeel; Uitgeven van documenten op het gebied van training, wetenschap, publiek recht en maatschappelijke aangelegenheden; Thuiscursussen betrekking hebbend op trainingen; Het houden van rondleidingen voor trainingsdoeleinden; Loopbaanbegeleiding en -coaching [training- en onderwijsadvies]; Het organiseren en houden van trainingsseminars; Het uitwisselen van knowhow [training]; Organiseren van tours voor trainingsdoeleinden; Verschaffen van online training; Overdracht van knowhow [training]; Opvoeding, onderwijs en training; Computer opleiding en training; Voorziening van training, onderwijs en scholing; Instructie en training; Technische trainingen met betrekking tot industriële risico’s; Technische trainingen met betrekking tot brandrisico; Technische trainingen met betrekking tot veiligheid; Coaching (training); Trainingen voor personeel in vaardigheden met betrekking tot kantoorsystemen; Trainingen voor personeel voor het garanderen van een optimale beveiliging; Trainingen met betrekking tot het gebruik van computerprogramma’s; Trainingen met betrekking tot het gebruik van brandblusapparaten; Training met betrekking tot het beheer van commerciële zaken; Trainingen met betrekking tot gegevensverwerkingstechnieken; Trainingen met betrekking tot werkgelegenheidsmogelijkheden; Trainingen op het gebied van computerondersteunend testen; Trainingscursusssen in het verbinden van optische vezels; Trainingen op het gebied van het africhten van honden; Trainingen in de ontwikkeling van computerprogramma’s; Trainingen in het ontwerpen van computerprogramma’s; Training over het toepassen van computerprogramma’s; Trainingen voor het uitvoeren van softwaresystemen; Trainingen in de ontwikkeling van softwaresystemen; Trainingen van personeel in de voedseltechnologie; Trainingen met betrekking tot juridische diensten; Trainingen met betrekking tot beroepsvaardigheden; Trainingen op het gebied van consumentenmarketing; Trainingen met betrekking tot computertechnieken; Trainingen met betrekking tot gegevensverwerking; Trainingen met betrekking tot beroepsgezondheid; Trainingscursussen met betrekking tot software; Trainingen met betrekking tot computersystemen; Trainingen in het ontwerp van softwaresystemen; Trainingen met betrekking tot elektrotechniek; Training inzake het onderhouden van computers; Trainingen via wereldwijde computernetwerken; Trainingen in het gebruik van fotoapparatuur; Training op het gebied van projectmanagement; Trainingen in gegevensverwerkingstechnieken; Trainingen op het gebied van handelskennis; Trainingen in beheer van commerciële zaken; Trainingen met betrekking tot eerste hulp; Training inzake het gebruik van computers; Trainingen voor het africhten van dieren; Trainingen met betrekking tot computers; Trainingen met betrekking tot logistiek; Trainingen met betrekking tot hardware; Trainingen met betrekking tot ontwerp; Trainingen in zakelijke vaardigheden; Trainingen in communicatietechnieken; Training op het gebied van ontwerpen; Trainingen in computerprogrammering; Trainingen voorzien door simulators; Training met betrekking tot zaken; Trainingen in fabricageprocessen; Trainingen voor automobilisten; Training (Advisering inzake -); Trainingen voor personeel; Trainingen in elektronica; Training voor volwassenen; Training en instructie; Trainingscursussen; Het organiseren van lessen; Samenstellen van lesmateriaal verspreid bij professionele lezingen; Samenstellen van lesmateriaal verspreid bij professionele seminars; Verstrekken van lessen op het gebied van geometrie; Het geven van lessen; Onderwijs met betrekking tot de landbouwindustrie; Voorziening van opleiding op het gebied van landbouw, tuinbouw en bosbouw; Opleiding op het gebied van techniek; Cursussen (opleiding) met betrekking tot techniek; Opleiding in het hanteren van wetenschappelijke instrumenten en toestellen voor onderzoek in laboratoria; Cursussen (opleiding) met betrekking tot wetenschap; Recreatie en opleiding; Recreatieve wedstrijden; Recreatiediensten met betrekking tot paardrijden; Organisatie van recreatieve activiteiten; Organisatie van recreatieve activiteiten voor groepen; Recreatiediensten.
Kl 42 Ontwerp en advisering op het gebied van engineering; Consultancy inzake engineering; Engineering; Industrieel ontwerp en ontwerp op het gebied van engineering; Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van engineering; Engineering design; Engineering project studies; Beheer van engineering projecten; Technische ontwikkeling en advisering op het gebied van lichte engineering; Technische ontwikkeling van projecten op het gebied van engineering; Diensten op het gebied van genetische engineering van planten; Engineering op het gebied van bouwtechniek; Engineering op het gebied van telecommunicatie; Engineering op het gebied van milieutechnologie; Engineering op het gebied van energietechnologie; Engineering op het gebied van communicatietechnologie; Engineering met betrekking tot systemen voor energievoorziening; Software engineering; Software engineering voor gegevensverwerking; Software-engineering voor gegevensverwerkingsprogramma’s; Genetische engineering; Advisering op het gebied van engineering met betrekking tot gegevensverwerking; Analyse inzake technologische engineering; Technische advisering op het gebied van engineering met betrekking tot de bouw; Advisering op het gebied van telecommunicatie-engineering; Ontwikkeling van producten voor derden; Productonderzoek en -ontwikkeling; Ontwikkeling van nieuwe producten; Ontwikkeling van industriële producten; Ontwikkeling (onderzoek en) van producten; Ontwikkeling van computerhardware voor de productie-industrieën; Onderzoek en ontwikkeling van producten; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten; Ontwerp en ontwikkeling van technische producten; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden; Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten voor derden op het gebied van plastic materialen; Ontwerp en ontwikkeling van industriële producten; Onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe producten; Ontwerpen en testen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten; Landbouwkundig onderzoek; Inspectie van landbouw; Kwaliteitscontrole voor landbouwmachines; Testen op het gebied van landbouw; Veiligheid van chemische producten voor landbouwkundige doeleinden (Informatie met betrekking tot de -); Industriële techniek (Advisering op het gebied van -); Industriële techniek (Verstrekken van informatie met betrekking tot -); Advisering op het gebied van industriële techniek; Verstrekken van informatie met betrekking tot industriële techniek; Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling; Verhuur van wetenschappelijke en technologische apparatuur; Onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied; Technisch tekenen; Ontwerpen, tekenen en in opdracht schrijven van software; Dienstverlening inzake computerondersteund technisch ontwerpen en tekenen; Diensten op het gebied van technisch tekenen; Industriële testen; Industrieel ontwerp; Industrieel ontwerpen; Industriële vormgeving; Industrieel productontwerp; Industrieel grafisch ontwerp; Industriële onderzoeksdiensten; Industriële analyse en onderzoek; Industriële gebouwen (Ontwerp van -); Industriële en grafische vormgeving; Industriële installaties (Ontwerp van -); Industriële machines (Ontwikkeling van -); Industriële processen (Ontwikkeling van -); Industriële experimenten (Uitvoering van -); Industrieel ontwerp (Advisering op het gebied van -); Industrieel ontwerp met betrekking tot verpakkingen; Industrieel ontwerp, met name op het gebied van computers; Industrieel testen van werktuigkundige of technische werken; Industrieel ontwerp (Professionele raadgeving met betrekking tot -); Industrieel ontwerp (Verstrekken van informatie met betrekking tot -); Styling [industrieel design]; Styling [industrieel ontwerpen]; Ontwerp van industriële machines; Ontwerp van industriële gebouwen; Petrochemische industrie (Technische raadgeving voor de -); Ontwikkelen van industriële machines; Ontwikkeling van industriële processen; Computerondersteunde industriële onderzoeksdiensten; Computerondersteunde industriële analysediensten; Diensten op het gebied van industriële ontwikkeling; Computerautomatisering van industriële processen (Onderzoek met betrekking tot -); Onderzoek op het gebied van industriële processen; Programmeren van computers voor de energie-industrie; Onderzoek met betrekking tot computerautomatisering van industriële processen; Ontwerp en ontwikkeling van computerhardware voor de fabricage-industrie; Verschaffing van technische raadgeving voor de petrochemische industrie.

Klasse-opsomming7, 41, 42